Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Becker, D. Stroeken, H. (1999). Over stemmingsstoornissen: Bespreking van: Stavros Mentzos (1995), Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ISBN 3-525-45775-8, 206 pagina's, prijs: DM 39,00. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):50-53.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):50-53

Boeken

Over stemmingsstoornissen: Bespreking van: Stavros Mentzos (1995), Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ISBN 3-525-45775-8, 206 pagina's, prijs: DM 39,00

Review by:
Dieter Becker

Harry Stroeken

Stavros Mentzos - psychiater en psychoanalyticus, emeritus hoogleraar - was van 1971 tot 1995 hoofd van de afdeling psychotherapie in de kliniek van de Johann Wolfgang Goethe Universiteit te Frankfurt. Hij heeft zich beziggehouden met thema's uit de klassieke psychoanalyse, maar in de laatste jaren toenemend met de psychodynamiek en de behandeling van psychotici. Hij heeft talrijke boeken op zijn naam staan.1

Zijn nieuwste boek is intussen vier jaar oud. Mentzos ontwikkelt hierin een psychodynamisch model, dat hij verbindt met de inzichten uit de biologische psychiatrie. Daaruit heeft hij een behandelingsconcept voor depressie afgeleid, dat geldig is voor zowel de lichtere alsook de zwaardere vormen.

Aan de basis van de gedachtegang ligt de theorie van het narcisme. Het narcistische evenwicht hangt af van een uitgebalanceerde verhouding tussen Ik-ideaal, superego en identificatie met het object. Gaat een van deze drie ‘zuilen’ (Mentzos spreekt van ‘driezuilenmodel’) wankelen, dan leidt dat tot een stoornis in het narcistische evenwicht. De reactie die daardoor in gang gezet wordt, beleven wij als depressie.

Men moet onderscheid maken tussen het depressieve gevoel en het lijden aan een depressie. Een reëel verlies van welke aard dan ook kan leiden tot een depressief gevoel, dat dan een informerende en motiverende functie heeft. Het gevoel van hopeloosheid en de verdwijnende vitaliteit moeten motiveren om de onverdraaglijke toestand op te heffen en kunnen dus bijdragen tot een positieve verandering.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.