Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Oosterhuis, E. (1999). Over vele wegen naar Rome: Bespreking van: Fred Pine (1998), Diversity and Direction in Psychoanalytic Technique. Yale University Press, London/New Haven. ISBN 0-300-07344-5, 234 pagina's, prijs: £ 20,00 en van: Donna M. Orange, George E. Atwood, Robert D. Stolorow (1997), Working Intersubjectively, Contextualism in Psychoanalytic Practice. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-229-5, 120 pagina's, prijs: $ 29,95. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):53-56.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):53-56

Over vele wegen naar Rome: Bespreking van: Fred Pine (1998), Diversity and Direction in Psychoanalytic Technique. Yale University Press, London/New Haven. ISBN 0-300-07344-5, 234 pagina's, prijs: £ 20,00 en van: Donna M. Orange, George E. Atwood, Robert D. Stolorow (1997), Working Intersubjectively, Contextualism in Psychoanalytic Practice. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-229-5, 120 pagina's, prijs: $ 29,95

Review by:
Eugenie Oosterhuis

Nieuwe ontwikkelingen in de psychoanalyse betreffen vooral de techniek van het klinisch werk. Er wordt veel over geschreven en de meningen zijn zeer divers. Het leek mij daarom interessant om twee boeken die over dit onderwerp gaan in één recensie te bespreken. In een eerder boek, Drive, Ego, Object and Self: a Synthesis for Clinical Work (1990), gaf Pine al zijn visie op het gebruik van de vier voor hem belangrijkste gezichtspunten van waaruit het klinisch materiaal begrepen en voor de patiënt geïnterpreteerd kan worden. Met deze ‘four psychologies’ geeft Pine aan dat hij uitgaat van de patiënt en zijn intrapsychische conflicten, zoals die in zijn ontwikkeling zijn ontstaan en in zijn huidige gedrag en beleving een rol spelen.

In zijn nieuwste boek zijn de ‘four psychologies’ voor hem nog steeds het uitgangspunt, maar het is opmerkelijk dat hij daar pas in hoofdstuk 7, p. 153, expliciet op ingaat. Mijn indruk is dat dit boek vooral geschreven is om de diversiteit aan psychoanalytische theorieën en behandelingsvormen gedegen en kritisch te bekijken, maar vooral niet té kritisch. Pine zegt in zijn inleiding dat juist door haar diversiteit de hedendaagse psychoanalyse de meest omvattende en ruimdenkende theorie van de psyche is en dat haar dus geen rigiditeit meer verweten kan worden. Hij benadrukt dat dit boek een ‘personal statement’ is en dat hij niet een algemene theorie van de techniek beoogt te schrijven.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.