Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Luyten, P. (1999). ‘Fatal Attraction’: liefde en wetenschap in Freuds Bruidsbrieven: Bespreking van: S. Freud (1997), Bruidsbrieven. Brieven aan Martha Bernays uit de jaren 1882-1886. Samenstelling Ernst L. Freud. Vertaling W. Oranje. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-273-5, 185 pagina's, prijs:ƒ39,50/BEF 800. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):56-59.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):56-59

‘Fatal Attraction’: liefde en wetenschap in Freuds Bruidsbrieven: Bespreking van: S. Freud (1997), Bruidsbrieven. Brieven aan Martha Bernays uit de jaren 1882-1886. Samenstelling Ernst L. Freud. Vertaling W. Oranje. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-273-5, 185 pagina's, prijs:ƒ39,50/BEF 800

Review by:
Patrick Luyten

Freud was, zoals bekend, een enorm productief schrijver. Dat blijkt niet alleen uit zijn verzameld wetenschappelijk werk, maar ook, en misschien vooral, uit het grote aantal brieven dat hij gedurende zijn leven schreef. Fichtner (1989) schat het totale aantal brieven dat Freud ontving en verstuurde op zo'n 20.000, en dan zou het nog om een voorzichtige schatting gaan. Van die 20.000 waren er volgens diezelfde Fichtner in 1989 slechts een 8.000

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.