Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1999). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):66-70.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):66-70

Redactioneel

Hans Reijzer

Sinds 1 januari 1982 is er in Nederland sprake van de regionalisering van de gezondheidszorg. Als onderdeel voor de geestelijke taken daarvan zijn de Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg opgericht. In het kader van de verdergaande regionale schaalvergroting en repsychiatrisering maken we nu mee dat die RIAGG's het zelfstandig niet houden en één voor één zich opheffen en fuseren met psychiatrische ziekenhuizen en andere instanties.1

Voor de psychoanalyse zou het tot 1989 duren voordat, voortvloeiend uit de noodzaak tot regionalisering, de eerste herspreidingsoperatie van start ging (1989-1994). Een deel van het budget bleef voor de beide landelijke instituten behouden. De tweede deconcentratieoperatie (vanaf 1994) werd telkenjare opnieuw geregeld. Voor de twee psychoanalytische instituten werd vooralsnog een status buiten de RIAGG's gecreëerd.

Met het bekend worden van het voornemen om de financiering van de RIAGG's anders te regelen dan middels een eigen ‘Uitkomst van Overleg’ moest een nieuwe regeling voor de structurele positionering van het - inmiddels ene - landelijke psychoanalytische instituut worden gezocht.

Nu stonden deze ontwikkelingen al vast toen de daaraan ten grondslag liggende maatregelen genomen werden. De oormerking van gelden gede-concentreerd naar de RIAGG's was een tijdelijke maatregel, bedoeld als bescherming in een overgangstijd en men kan zelfs zeggen dat de psychoanalyse er erg lang van heeft kunnen profiteren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.