Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vanheule, S. (1999). Taalgebruik in de psychose: een vraag naar kruisbevruchting tussen Lacan en enig experimenteel onderzoek. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):102-113.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):102-113

Taalgebruik in de psychose: een vraag naar kruisbevruchting tussen Lacan en enig experimenteel onderzoek

Stijn Vanheule

De theorie van Jacques Lacan inzake taalstoornissen bij psychotici wordt vergeleken met een aantal onderzoeken uit de cognitieve psychologie en de taalpsychologie. Wat is het verschil tussen de twee benaderingen en op welke manier kunnen ze elkaar verrijken?

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.