Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Slijper, Y. (1999). Verslag van de NPI-studiemiddag ‘Ouder op de bank’. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):114-116.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):114-116

Verslagen

Verslag van de NPI-studiemiddag ‘Ouder op de bank’

Yvonne Slijper

Op 29 januari 1999 zat de sfeervolle Sonesta-koepelzaal vol - velen vader of moeder, sommigen ook opa of oma en allemaal kind: psychotherapeuten en analytici, aangetrokken door het fascinerende onderwerp Ouder op de bank. Het werd een exploratie van de toegankelijkheid van de eigen oude kinderkamer voor de jonge vader of moeder op de analysebank. Kijkend naar een foto van zichzelf als achtjarig jongetje vroeg Toni Ladan zich af of dit kind nog in hem aanwezig zou zijn, dood of levend. Het kind van toen bestaat niet meer, concludeert hij, maar leeft wel in de volwassene voort, zowel in de vorm van herinneringen als in de manier waarop hij de wereld ervaart.

Het is verheugend te merken dat de resultaten van recent neurobiologisch onderzoek steeds meer een geïntegreerd deel gaan uitmaken van de theorievorming in de psychoanalyse. Door het voortdurend bezig zijn met de baby ontstaat er bij de ouder een nieuwe context waardoor er geheugennetwerken met eigen kinderervaringen geactiveerd worden.

Ladan bespreekt vier factoren die de toegankelijkheid kunnen bemoeilijken:

1.   In het expliciete geheugen worden die ervaringen opgeslagen die men zich in principe kan herinneren. Bij het jonge kind echter zijn de hersenstructuren die hierbij actief moeten zijn nog onrijp en niet in staat om in woorden en mentale beelden de ervaringen in het langeter-mijngeheugen op te slaan. Als gevolg hiervan kunnen gebeurtenissen uit de vroege kindertijd (tot ± vijfjaar) maar zeer beperkt als zodanig bewust herinnerd worden.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.