Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hutsebaut, J. (1999). Traumatiserende therapieën: Bespreking van: L.A. Pearlman en K.W. Saakvitne (1995), Trauma and the therapist. Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors. W.W. Norton & Co., New York/London. ISBN 0-393-70183-2, 451 pagina's, prijs: £ 27,50. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):119-121.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):119-121

Boeken

Traumatiserende therapieën: Bespreking van: L.A. Pearlman en K.W. Saakvitne (1995), Trauma and the therapist. Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors. W.W. Norton & Co., New York/London. ISBN 0-393-70183-2, 451 pagina's, prijs: £ 27,50

Review by:
Joost Hutsebaut

De laatste jaren heeft er zich een echte incest-boom voorgedaan in het klinische literatuurveld. Waar de analytische literatuur in aanvang een zekere passiviteit vertoonde, verschijnen nu steeds meer analytisch geïnspireerde boeken die de problematiek van seksueel misbruik exploreren. Het boek Trauma and the therapist is een typische exponent van de actievere benaderingvan de traumaproblematiek door een aantal psychoanalytische stromingen. Het boek verwerft zich daarmee een plaats in een recentere, eclectische en feministische, psychodynamische traumastroming, die vooral door het nu al klassieke werk van Davies en Frawley (1994) richting werd gegeven. Theoretisch grijpen deze auteurs vooral terug op objectrelationele, zelfpsychologische en interpersoonlijke kaders. Dat geeft een wat gratuite theoretische onderbouw die zeker niet de sterkste kant van deze benadering vormt. Het accent ligt vooral op de vertaling ervan in een klinische benadering en het moet gezegd worden dat de Amerikaanse school daar erg complexloos en spontaan mee omgaat. De verdienste van dit boek ligt dan ook vooral in de beschrijving van het klinische project, eerder dan in de theoretische stellingen.

De auteurs karakteriseren zelfhun werk als een uitdrukking van een paradigmaverandering, waarin de ontdekking van het trauma een nieuwe visie op pathologie en etiologie heeft voortgebracht. De erkenning van de centrale rol van kindertrauma's in de vorming van de psychologische identiteit opent volgens de auteurs nieuwe en verschillende perspectieven om psychopathologie te begrijpen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.