Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Halberstadt-Freud, I. (1999). Een duizendpoot aan het woord: Bespreking van: Elisabeth Young-Bruehl (1998), Subject to Biography, Psychoanalysis, Feminism, and Writing Women's Lives. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts/Londen. ISBN 0-674-85371-7, 282 pagina's, prijs: £ 18,50. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):121-123.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):121-123

Een duizendpoot aan het woord: Bespreking van: Elisabeth Young-Bruehl (1998), Subject to Biography, Psychoanalysis, Feminism, and Writing Women's Lives. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts/Londen. ISBN 0-674-85371-7, 282 pagina's, prijs: £ 18,50

Review by:
Iki Halberstadt-Freud

De biograaf van Hannah Arendt en Anna Freud is een van de zeldzame figuren die het theoretische slagveld van de psychoanalyse kunnen overzien. Young-Bruehl, oorspronkelijk historicus en filosoof (student van Hannah Arendt), bovendien psychoanalyticus, is een synthesebouwer. Zij slaagt erin om boven de partijen te staan. Zij oordeelt of veroordeelt niet. Zij is erop uit om onlogische redeneringen te ontmaskeren, vulgarisering en onzin te bestrijden en de theorie van ideologische vooroordelen van welke soort dan ook te zuiveren. Hier wordt epistemologie van de psychoanalyse bedreven. Haar boek Subject to Biography leest niet gemakkelijk, want het discours is puur theoretisch, maar de doorzetter wordt beloond met inzicht in de valkuilen waar theoriebouwers, feministen en Freudbiografen beurtelings in kunnen storten.

Het betreft hier een serie losse lezingen over diverse onderwerpen, zoals de motivatie van de biograaf, reflecties naar aanleiding van de Anna Freudbiografie, gedachten over Hannah Arendt, commentaar op de diverse Freudbiografieën, de wederzijdse beïnvloeding van feminisme en psychoanalyse, anorexia nervosa (als paradigmatisch voor vrouwenstudies) en gender. De diverse hoofdstukken vertonen desondanks een samenhang en een lijn en er komen weinig herhalingen in voor.

De enige luchtige opmerking van de auteur is een anekdote. Naar aanleiding van haar vraag aan Richard Newman of Anna Freud lesbisch was antwoordde deze: ‘Mijn lieve kind, nou vraag ik je, die twee dames leefden vijftig jaar harmonieus samen, echt harmonieus, hoe kan dat dan een seksuele relatie zijn geweest?’ Biografieën zijn meer dan ooit in trek.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.