Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stroeken, H. (1999). Geslachtsverhoudingen en verhoudingen tussen de geslachten: Bespreking van: Paul Verhaeghe (1998), Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over drift en verlangen. Acco, Leuven/Amersfoort. ISBN 90-334-4099-7, 207 pagina's, prijs: ƒ43,50/BEF795. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):127-129.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):127-129

Geslachtsverhoudingen en verhoudingen tussen de geslachten: Bespreking van: Paul Verhaeghe (1998), Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over drift en verlangen. Acco, Leuven/Amersfoort. ISBN 90-334-4099-7, 207 pagina's, prijs: ƒ43,50/BEF795

Review by:
Harry Stroeken

De lezers van dit tijdschrift kennen collega Paul Verhaeghe van zijn artikel Trauma en hysterie bij Freud en Lacan uit 1997, zo al niet van zijn boeken uit 1994 en 1996. Hij is klinisch psycholoog en psychoanalyticus, hoogleraar te Gent. De titel van het onderhavige, mooi uitgegeven boek is een verdichting van Gabriel Marquez’ Liefde in tijden van cholera en Honderd jaar eenzaamheid. De ondertitel verwijst voor een psychoanalyticus onmiddellijk naar Freuds Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905).

Het zijn drie essays, maar bepaald geen gemakkelijke. Heel veel stof wordt in kort bestek behandeld en wellicht zou een uitgebouwde eerste verhandeling al voldoende gewicht hebben gehad voor een boek. Wie de auteur kent, begrijpt dat een grote eruditie blijkt uit het boek en dat Lacan er zijn stempel op heeft gedrukt.

Dit boek heeft in België een eclatant succes. Het stond geruime tijd in de toptien van de non-fictieboeken en binnen een half jaar was een vierde druk noodzakelijk. Het is naar mijn indruk niet slechts van toepassing op een specifiek Belgische situatie, al heet de in dit boek geciteerde auteur J. Vandenberg in Nederland J.H. van den Berg.

Eerst zal ik een korte samenvatting geven van de inhoud, daarna volgen een paar opmerkingen.

Verhandeling I; Het onmogelijke koppel begint met een stelling: ‘De man-vrouwverhouding wordt vandaag ervaren als zeer problematisch, en dat is dan nog zwak uitgedrukt’ (p. 11). ‘Waar het vroeger om seks ging, ligt het accent nu op veiligheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.