Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Hees, A. (1999). Lacan niet langer taboe: Bespreking van: Encore. Tijdschrift voor psychoanalyse en cultuur (nummer 1). Eburon, Delft. Abonnementen: Spinozahof 68, 1018 AN Amsterdam. Verschijnt tweemaal per jaar, 88 pagina's, prijs: ƒ 40,-per jaar. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):129-130.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):129-130

Lacan niet langer taboe: Bespreking van: Encore. Tijdschrift voor psychoanalyse en cultuur (nummer 1). Eburon, Delft. Abonnementen: Spinozahof 68, 1018 AN Amsterdam. Verschijnt tweemaal per jaar, 88 pagina's, prijs: ƒ 40,-per jaar

Review by:
Annelies van Hees

Langzamerhand gaat het wat beter met de Nederlandse belangstelling voor het werk van Lacan. Hij is geen taboe meer aan de Nederlandse universiteiten, hoewel die in vergelijking met België nog heel wat in te halen hebben.

De jarenlange aversie was voornamelijk te wijten aan een reeks vooroordelen over de ontoegankelijkheid van Lacans geschriften en terminologie, aan zijn voorliefde voor niet eenvoudig te begrijpen grafische weergaves van begrippen en ten slotte aan zijn onorthodoxe afwijkingen van analytische regels over de vaste duur van de therapiesessies.

In Amsterdam en Groningen werden geregeld Lacanwerkgroepen gehouden. Na de eerste succesvolle Lacandag in Groningen volgde er een in Utrecht, een volgend boek over Lacans gedachtegoed is onderweg en nu is er Encore, een tijdschrift waarin een groep jonge Lacanvorsers haar zegje doet.

Het tijdschrift is vuurrood en vertoont een verfrissende eenvoud en smaak in de opmaak, kortom het noodt tot lezen. Dat doen ook de smaakmakers die op het omslag worden aangekondigd: Slavoj Žižek over drie films, Paul Verhaeghe die Lacan introduceert en Danielle Bergeron over Marilyn Monroe.

Žižek toont zich opnieuw een interessant denker die echter vaak te veel tegelijk wil zeggen. Hij geeft een inspirerende analyse van Breaking the Waves, Leaving Las Vegas en Dead Man Walking, drie films waarin een vrouw op verschillende wijze de ‘grens van de daad tracht te bereiken’, te weten hysterisch, pervers of psychotisch.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.