Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1999). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 5(3):134-136.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(3):134-136

Redactioneel

Michel Thys

In de beslotenheid van haar klinische toepassingen is psychoanalyse een obscure aangelegenheid, dat is zo klaar als een klontje. Verdraagt zij wel het daglicht of de papieren oplichting van de geschreven openbaarheid? Kan publiceren, publiek maken, een tipje van de sluier oplichten of blijft het altijd oplichterij? Terecht wordt de psychoanalyse wel eens het koesteren van een zeker obscurantisme verweten. Nochtans hoede men zich voor het verblindende effect van het plotse felle zonlicht.

Discussies over technische en andere aspecten van het psychoanalytische werk mogen volgens Bion de wezenlijke afzondering waarin de intimiteit van de psychoanalytische relatie tot stand moet komen, nooit verdoezelen (Bion 1963, p. 15). Publiceren, discussiëren, institutionaliseren brengen onvermijdelijk dit wezenskenmerk van het analytische werk onder spanning.

Het is nochtans dezelfde Bion die het begrip ‘publicatie’ uitbreidt tot een essentieel element van de psychoanalytische zitting zelf. Bion maakt een onderscheid tussen private communication en public communication. Privé-communicatie wordt niet gedeeld met een ander en behoort slechts het individu toe. Het is als het ware een puur reflexieve of interne communicatie. Zodra de communicatie gedeeld wordt door twee personen is het niet langer een privé-communicatie maar is ze publiek geworden. Dit gebeurt in de analytische zitting, bijvoorbeeld als ‘patiënt and analyst agree on an interpretation’ (Bion 1965, p.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.