Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van den Berg, R. (1999). Verslag van het Symposium Haat van de Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie. Tijdschr. Psychoanal., 5(3):169-176.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(3):169-176

Verslagen

Verslag van het Symposium Haat van de Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie

Ronald van den Berg

Op 25 juni 1999 vond in het Artis Congrescentrum het symposium plaats dat al kort na de aankondiging bekend stond als ‘de dag van de haat’. Het was een gewaardeerd onderwerp gezien de tjokvolle zaal, waarin het al na een uurtje begon te stomen van benauwdheid. Gelukkig deden bezoekers en organisatie bij elke pauze de gordijnen en openslaande deuren wijd open zodat de zaal verfrist werd en men zich kon luchten in een zonovergoten Artis met door de farmaceutische industrie gesponsorde, goed verzorgde spijs en drank.

Handig was het boekje met de lezingen van die dag (Haat, onder redactie van G.F. Koerselman en W. van Tilburg. Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, Amsterdam, ISBN 90-76436-02-9), dat bij de inschrijving te koop was, zodat men actief mee kon lezen met de sprekers en méér neuronen kon inschakelen dan alleen maar luisterend. Extra activerend was het effect van de afwijkingen van hun geschreven tekst, die sommige sprekers zich toestonden, maar degenen die zich in leertheoretische principes hebben verdiept, wisten dat natuurlijk al. Prof. dr. P. Schnabel, hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en public health, die de eerste voordracht hield, had geen bijdrage aan het boekje geleverd; dat was in zijn geval ook niet nodig: zijn presentatiewijze staat meestal garant voor voldoende aandacht bij de toehoorders en dat was ook op dit symposium het geval.

Hij stelde het sociologisch perspectief van haat aan de orde. Wij hoorden van hem die dag voor het eerst wat andere sprekers ook vaak zouden zeggen, namelijk dat het begrip haat in zijn vakgebied ternauwernood gedefinieerd is en dat er ook niet zo heel veel over is geschreven.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.