Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Schönau, W. (1999). Dagboek van een psychoanalyse: Bespreking van: Clara Lehben (1997), Ganz geboren werden. Tagebuch einer Psychoanalyse. Haag + Herchen Verlag GmbH, Frankfurt/Main. ISBN 3-86137-550-8, 399 pagina's, prijs: 39,80 DM. Tijdschr. Psychoanal., 5(3):177-179.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(3):177-179

Boeken

Dagboek van een psychoanalyse: Bespreking van: Clara Lehben (1997), Ganz geboren werden. Tagebuch einer Psychoanalyse. Haag + Herchen Verlag GmbH, Frankfurt/Main. ISBN 3-86137-550-8, 399 pagina's, prijs: 39,80 DM

Review by:
Walter Schönau

Een belangstellende leek die een beeld wil krijgen van het verloop van een psychoanalytische therapie is in eerste instantie aangewezen op de casuïstiek in de vakbladen, geschreven vanuit het oogpunt van de therapeut, veelal alleen voor vakgenoten. Dat is dus niet de oplossing. Natuurlijk komen ook in romans, toneelstukken en films (Woody Allen!) allerlei scènes uit therapieën voor, maar hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk? Bovendien geven ze slechts een fragmentarische indruk. Het liefst zou de geïnteresseerde ‘buitenstaander’ - zeker degene die overweegt zelf in analyse te gaan - dus een verslag willen lezen van iemand die zelf een analyse achter de rug heeft, maar zulke verslagen zijn - om redenen van verschillende aard - nogal schaars. In analytische kring worden ze bovendien met een zekere scepsis beoordeeld. Als de analyse werkelijk is geslaagd, zo luidt ongeveer de gangbare opinie, is er geen behoefte meer om er publiekelijk verslag over uit te brengen. Dit neemt niet weg dat er een legitieme belangstelling bestaat voor autobiografische weergaven van het therapeutische proces en dat de psychoanalyse gediend is met betrouwbare, genuanceerde en begrijpelijke informatie over haar werkwijze en behandelingsmethode. Toch zijn die verslagen nogal schaars. Te denken valt in dit verband aan het boek van Marie Cardinal, Les mots pour le dire (1975), in het Nederlands vertaald en versehenen onder de titel Het moet eruit! (1984), aan Tilmann Mosers Lehrjahre auf der Couch.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.