Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1999). Doodsdrift en verleiding van Freud tot Baudrillard: Bespreking van: Rob Weatherill (1998), Sovereignty of Death. Rebus Press, London. ISBN 1-900877-11-2, 222 pagina's, prijs: £ 14,99. Tijdschr. Psychoanal., 5(3):179-183.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(3):179-183

Doodsdrift en verleiding van Freud tot Baudrillard: Bespreking van: Rob Weatherill (1998), Sovereignty of Death. Rebus Press, London. ISBN 1-900877-11-2, 222 pagina's, prijs: £ 14,99

Review by:
Michel Thys

Onder het motto ‘the unconscious decentres; the death drive decentres absolutely’ (p. 2) biedt de Dublinse psychoanalyticus Rob Weatherill een uitgebreid en rijk gestoffeerd overzicht van de lotgevallen van de doodsdrift in de psychoanalyse. Sinds Freud in 1920 de doodsdrift postuleerde en zowel theoretisch als klinisch probeerde te onderbouwen, geraakte het concept tot vandaag - ook binnen de psychoanalyse zelf - niet verlost van zijn controversiële karakter. Stellen dat de doodsdrifttheorie geheel verworpen wordt, zou echter een te ongenuanceerde conclusie zijn. Dat dé psychoanalytische doodsdrifttheorie immers niet bestaat, is het minste dat na de lectuur van dit boek gezegd kan worden. Freuds speculaties werden na hem voorwerp van allerhande interpretaties, adaptaties en inspiraties.

Naast de doodsdrift bij Freud bespreekt Weatherill uitvoerig de gedaanten waarin de doodsdrift rondwaart in het werk van Klein, Bion en Lacan. Behalve deze vier protagonisten komen ook auteurs als Grotstein, Jung, Laplanche en Winnicott aan de orde. Als niet-psychoanalytisch tegenwicht voert Weatherill de postmoderne Franse filosoof Baudrillard ten tonele, door wiens antropologische bril hij de manoeuvres van de psychoanalytische strijdkrachten overschouwt en becommentarieert. Weatherill kondigt in zijn inleiding echter aan geen metastandpunt te willen innemen, laat staan tot een eigen afgeronde conclusie te willen komen. Toch meen ik dat in het boek gaandeweg vooral lacaniaanse accenten op de voorgrond komen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.