Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Filet, B. (1999). Met Bion uit de bocht: Bespreking van Jef Dehing (1998), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-738-8, 163 pagina's, prijs: BEF 795/ ƒ 45,50. Tijdschr. Psychoanal., 5(3):183-185.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(3):183-185

Met Bion uit de bocht: Bespreking van Jef Dehing (1998), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-738-8, 163 pagina's, prijs: BEF 795/ ƒ 45,50

Review by:
Bien Filet

Het boek Een bundel intense duisternis bevat zeven artikelen over aspecten van het denken van Bion van de hand van vijf Vlaamse auteurs: Cambien, Dehing, Thys, Van Bouwel en Vermote, en een inleiding van Marc Leysen. Zij zijn afkomstig uit de onder meer op Lacan georiënteerde Belgische School voor Psychoanalyse (Cambien, Thys en Van Bouwel), de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (Vermote) en de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse (Dehing en Leysen). Alle auteurs, behalve Van Bouwel, zijn ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Het boek is volgens de inleiding een neerslag van zeventien studiedagen, opgezet door de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse tussen 1995 en 1998. Zoals de inleider stelt: ‘Grondige studie van Bions gedachtegoed overstijgt blijkbaar het lidmaatschap van de ene of de andere vereniging.’

Het al vroeg in zijn werk verlaten van een toentertijd meer klassieke en structuralistische persoonlijkheidstheorie heeft Bion vreemde ‘bedgenoten’ opgeleverd: van humanistisch psychologen tot jungianen en mystici. Dehing gaat in op tegenstellingen en analogieën tussen Bion en Jung en de rol van ‘splitting’ bij de overgang van primordiale identiteit naar discriminerend bewustzijn. Thys bespreekt filosofische aspecten van Bions werk in verband met zijn ideeën over de psychose en de analyse als niet louter technisch-rationeel proces. Ook Cambien bespreekt Bion als een prineipieel ‘agnostiserende’ filosoof en maakt een vergelijking met de houding van de geneeskundige.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.