Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1999). Afscheid en welkom. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):197.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):197

Afscheid en welkom

Hans Reijzer

Met ingang van dit nummer maken Jan Scheffer en dr. Willem Heuves geen deel meer uit van de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Jan behoorde tot de oprichters van het blad en hij bracht als zodanig veel bekwaamheden in die hem tot een goed redacteur maakten. Dat had hij al bewezen in Forum, het tijdschrift dat uitging van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap maar dat ook buiten de kring van die vereniging een paar honderd abonnees had. Hij is kritisch, heeft veel taalgevoel en heeft een groot arsenaal van psychoanalytische kennis en kennissen, die hem, vooral in de oprichtingsfase van het tijdschrift, onmisbaar maakten. Diezelfde bekwaamheden zorgen ervoor dat zijn werkkracht op zo veel plaatsen wordt gevraagd dat hij vond nu onvoldoende tijd aan het Tijdschrift voor Psychoanalyse te kunnen wijden. Jan, het ga je goed, en bedankt.

Dr. Willem Heuves heeft maar korte tijd gelegenheid gevonden om redacteur van ons tijdschrift te zijn. Wij betreuren het dat hij onvoldoende tijd kon vrijmaken om ten volle aan het redactiewerk deel te kunnen nemen. Ook hem komt dank toe voor het werk dat hij voor ons gedaan heeft.

Prof.dr. Antoine Mooij is op voorstel van de redactie, na voordracht door het bestuur van het NPG, met ingang van 22 juni door het bestuur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse benoemd tot redacteur. Van harte welkom.

Hans

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.