Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Oosterhuis, E. (1999). Is psychoanalytische preventie mogelijk?: Enkele gedachten over het voorkómen van stoornissen in de psychische ontwikkeling van kinderen. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):198-210.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):198-210

Is psychoanalytische preventie mogelijk?1: Enkele gedachten over het voorkómen van stoornissen in de psychische ontwikkeling van kinderen

Eugenie Oosterhuis

‘Voorkómen is beter dan genezen’. Hoewel ook psychoanalytici deze Stelling zullen onderschrijven, is door hen over preventie van stoornissen in de psychische ontwikkeling niet veel gepubliceerd. Het werk van mevrouw Frijling-Schreuder vormt een uitzondering.

In dit artikel worden enkele gedachten geopperd over de moeilijkheden en mogelijkheden van psychoanalytische preventie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.