Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ubbels, J. (1999). Affecten in theorie en praktijk: het 41e IPA-congres in Santiago de Chili. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):230-234.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):230-234

Affecten in theorie en praktijk: het 41e IPA-congres in Santiago de Chili

Jaap Ubbels

Een IPA-congres in Chili

Nog tijdens het voorzitterschap van Etchegoyen besloot de IPA om het tweejaarlijkse congres, dat bij toerbeurt in een van de drie ‘grote’ psychoanalytische continenten gehouden wordt, in 1999 in Santiago de Chili te organiseren. Te voorzien was dat deze keuze bezwaren zou oproepen: niet alleen is Chili voor de Europeanen en Noord-Amerikanen ver weg en is het er in juli winter, Chili is ook het land van de extreem gewelddadige coup van het leger tegen de regering van Allende in 1973. Kernberg, de huidige voorzitter van de IPA en uit Chili afkomstig, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de keuze, maar hij heeft wel zijn best gedaan om psychoanalytici ervan te overtuigen dat de situatie inmiddels grondig veranderd is. In de IPA-Newsletters van 1998 en begin 1999 werd over deze kwestie een vrij pijnlijke discussie gevoerd. De Chileense psychoanalyticus Arrué schreef een geschiedenis van Chili waarin hij de coup tegen Allende en de jaren van het regime van Pinochet in vrij neutrale termen beschreef. De strekking van zijn betoog ligt in de lijn van de officiële Chileense politiek van verzoening, maar de kritiek die erop volgde was juist dat het veel te veel ‘officiële geschiedschrijving’ was. Kennelijk in het nauw gedrongen schreef Arrué in een volgende Newsletter onder meer dat ‘het vermijden van niet ter zake doende details (aangaande traumatisering-JU) ook een vorm van respect is voor de herinnering van veel mensen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.