Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mulder, E. (1999). Psychoanalyse en Universiteit Verslag van het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Gelderse Vereniging van Psychoanalytici, 25 september 1999. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):234-236.
   

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):234-236

Psychoanalyse en Universiteit Verslag van het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Gelderse Vereniging van Psychoanalytici, 25 september 1999

Etty Mulder

De Gelderse Vereniging van Psychoanalytici werd tien jaar geleden opgericht ter bevordering van de samenwerking tussen RIAGG-analytici en vrij gevestigden, tevens om de banden aan te halen tussen leden en opleidingskandidaten van de beide organisaties te Amsterdam en Utrecht. Deze regionale samenwerking was nodig, zo meenden de oprichters dr. Gertie Bögels (thans voorzitter) en prof. A. Fischer, tegen de achtergrond van de van overheidswege gestuurde landelijke herspreiding, mede ook als tegenwicht tegen de concentrering van psychoanalytisch werk in de Randstad. De heuglijke verjaardag werd gevierd in de aula van de Nijmeegse universiteit.

Het onderwerp ‘psychoanalyse en universiteit’ werd overeenkomstig de interdisciplinaire omvang van de materie belicht door vijf sprekers met zeer verschillende achtergrond, te weten: dr. Adeline van Waning, psychiater-psychoanalyticus - haar lezing ging over ‘relativiteit en universaliteit’; dr. Joost Baneke, klinisch en forensisch psycholoog-psychoanalyticus - met het onderwerp ‘universitaire psychologie en psychoanalyse’; prof. Dabbi De Levita, emeritus hoogleraar kinderpsyschiatrie en ‘transgenerationele oorlogsgevolgen’ - over ‘psychoanalyse tussen de academische kinderwetenschappen’; prof. Etty Mulder, hoogleraar musicologie - over ‘psychoanalyse en humaniora’ - en prof. Wim Trijsburg, hoogleraar psychotherapie en bijzonder hoogleraar vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie - met als thema ‘empirisch onderzoek en psychoanalyse’.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.