Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hillenaar, H. (1999). De vroege Freud: Bespreking van: Edward Timms (Ed.) (1995), Freud and the Child Woman. The Memoirs of Fritz Wittels. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-06485-3, xii + 188 pagina's, prijs: £ 19,95, Phyllis Grosskurth (1995/1986), Melanie Klein. Her world and her work. Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 1-56821-445-6, 516 pagina's, prijs: £ 27,95, Marcel Zentner (1995), Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. ISBN 3-534-12930-X, 292 pagina's, prijs: DM 49,80, en Paul-Laurent Assoun (1995), Het Freudisme (nawoord Paul Hermans, vert. Wilfred Oranje). Boom, Assen. ISBN 90-5352-095-3, 152 pagina's, prijs: ƒ37,50. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):242-246.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):242-246

De vroege Freud: Bespreking van: Edward Timms (Ed.) (1995), Freud and the Child Woman. The Memoirs of Fritz Wittels. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-06485-3, xii + 188 pagina's, prijs: £ 19,95, Phyllis Grosskurth (1995/1986), Melanie Klein. Her world and her work. Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 1-56821-445-6, 516 pagina's, prijs: £ 27,95, Marcel Zentner (1995), Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. ISBN 3-534-12930-X, 292 pagina's, prijs: DM 49,80, en Paul-Laurent Assoun (1995), Het Freudisme (nawoord Paul Hermans, vert. Wilfred Oranje). Boom, Assen. ISBN 90-5352-095-3, 152 pagina's, prijs: ƒ37,50

Review by:
Henk Hillenaar

In deze bespreking wordt een viertal boeken uit 1995 samengebracht die ieder een aspect belichten van de geschiedenis of voorgeschiedenis van de psychoanalyse.

Het eerste, getiteld Freud ana the Child Woman. The Memoirs of Fritz Wittels, vertelt de herinneringen aan Freud van één van de mensen uit de beginjaren van de psychoanalyse in Wenen. Fritz Wittels (1880-1950) was medewerker aan Die Fackel, het befaamde en beruchte tijdschrift van Karl Kraus, een bekende figuur in het Wenen van rond 1900. Hij werd tevens één van Freuds eerste Studenten en in 1924 zelfs diens eerste, zeer omstreden, biograaf. Hij onder-hield met de door hem bewonderde meester en met een aantal andere Weense persoonlijkhe-den intense persoonlijke contacten, waarvan hij, terugziend op zijn wilde jeugdjaren, het karakter zelf samenvat onder het predicaat ‘ambivalent’.

Ondanks de woorden ‘Child Woman’ in de bedrieglijke titel die de uitgever aan deze uit New Yorkse archieven opgegraven memoires meegaf, vertelt het boek vooral de geschiedenis van een aantal mannenvriendschappen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.