Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(1999). Kalender. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):247.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):247

Kalender

28 januari 2000

Studiemiddag Adolescentie en seksualiteit te Amsterdam. Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Inlichtingen: NPI Utrecht, Monique Leenen, Maliestraat IA, 3581 SH Utecht. Telefoon: (030) 2307070.

5 februari 2000

Studiedag n.a.v. Kritiek en sublimatie van Paul Moyaert, te Mortsel. Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse.

Inlichtingen: Jef Dehing, J.B. Depairelaan 91, B-1020 Brussel. Telefoon: (02) 479 7849, e-mail: jef.dehing@planetinternet.be.

17 en 18 februari 2000

Derde tweejaarlijks colloquium Lacan en de Angelsaksische traditie te Nijmegen. Centrum voor psychoanalyse en wijsgerige antropologie (K.U. Leuven/K.U. Nijmegen) en Centrum voor dieptepsychologie (K.U. Leuven).

Inlichtingen: Prof. dr. Ph. Van Haute, Faculteit Wijsbegeerte, K.U. Nijmegen, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. E-mail: pvhaute@phil.kun.nl.

1 april 2000

Studiedag Sabina Spielrein tussen Freud en Jung, te Mortsel. Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse.

Inlichtingen: Jef Dehing, J.B. Depairelaan 91, B-1020 Brussel. Telefoon: (02) 479 7849, e-mail: jef.dehing@planetinternet.be.

6-9 april 2000

Millennium Conference Changing Times, Changing Relationships. EFPP.

Inlichtingen: J. van de Sande, telefoon/fax: (030) 2204919, e-mail: jvdsande@inter.nl.net.

18 en 19 mei 2000

Voorjaarscongres Crossing Borders te Amsterdam. Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie i.s.m. Stichting Adolescenten Psychotherapie. Inlichtingen: Secretariaat VKJP, Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht. Telefoon: (030) 2965348.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.