Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (2000). Psychoanalyse tussen kunst en geschiedenis: over hermeneutiek en interpreteren: Bespreking van: Elyn R. Saks (1999), Interpreting Interpretation. The Limits of Hermeneutic Psychoanalysis. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-07603-7, x + 263 pagina's, prijs: €25,00. Tijdschr. Psychoanal., 6(1):38-43.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(1):38-43

Boeken

Psychoanalyse tussen kunst en geschiedenis: over hermeneutiek en interpreteren: Bespreking van: Elyn R. Saks (1999), Interpreting Interpretation. The Limits of Hermeneutic Psychoanalysis. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-07603-7, x + 263 pagina's, prijs: €25,00

Review by:
Michel Thys

De psychoanalyse (met inbegrip van de psychoanalytische psychotherapie) geldt voor velen als een hermeneutische discipline. Aangezien het er in de psychoanalytische praktijk om gaat ‘teksten’, dat wil zeggen dromen, associaties, het spreken in het algemeen, van de patiënt te begrijpen en te interpreteren, is de psychoanalyse voor velen een paradigmatische hermeneutische onderneming. Vele analytici echter huldigen deze opvatting niet en verdedigen de ‘traditional understandings’ van een naturalistisch-causalistische visie op de verschijnselen die de psychoanalyse bestudeert en probeert te beïnvloeden. Saks onderzoekt in dit boek één argument dat deze critici tegen de hermeneutiek aanvoeren, namelijk dat als patiënten geïnformeerd zouden zijn over de ware aard van de hermeneutische psychoanalyse, ze deze zouden verwerpen als vorm van therapie. Saks noemt dit the argument from patient rejection (verder ‘het argument’ genoemd). Dit argument vormt de rode draad van het hele boek en is voor Saks de leidraad om de hermeneutische visie op de psychoanalytische praktijk kritisch te onderzoeken. Het argument bestaat in verschillende vormen en het is de sterke vorm (strong form) van het argument - naast een verfijnde (sophisticated) en een zwakke (weak) vorm (zie verder) - die centraal staat: patiënten zullen de hermeneutische benadering van de psychoanalyse verwerpen en zouden dat moeten doen voorzover de analyticus interpretaties geeft die geen aanspraak maken op mogelijke waarheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.