Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2000). Zes psychoanalyses: Bespreking van: Frans Schalkwijk (1999), Het diepst van je gevoel. In psychoanalyse. Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 90-5018-435-9, 199 pagina's, prijs: ƒ 35/BEF 698. Tijdschr. Psychoanal., 6(1):43-46.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(1):43-46

Zes psychoanalyses: Bespreking van: Frans Schalkwijk (1999), Het diepst van je gevoel. In psychoanalyse. Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 90-5018-435-9, 199 pagina's, prijs: ƒ 35/BEF 698

Review by:
Marc Hebbrecht

Dit boek is bestemd voor ieder die benieuwd is naar de praktische en concrete gang van zaken in de psychoanalysepraktijk en/of overweegt een psychoanalyse te beginnen. De klassieke, orthodoxe psychoanalyse komt aan bod; de varianten van psychoanalytische psychotherapie blijven buiten beschouwing en worden alleen in het laatste hoofdstuk vluchtig genoemd. Er wordt serieus aandacht besteed aan onrealistische opvattingen over de psychoanalyse. Het is niet zo dat je er helemaal afgebroken en overhoopgehaald wordt om er later als een perfect herboren mens uit tevoorschijn te komen. Ook andere irrationele opvattingen worden bestreden. Ik vermeld alleen de belangrijkste. ‘Je wordt in de analyse als een kind en je beleeft je conflicten op dezelfde wijze als vroeger.’ ‘Je wordt in een analyse alleen maar afhankelijk gemaakt.’ ‘Je wordt er een perfect mens door die geen lijden meer kent en in moeilijke omstandigheden harmonisch blijft functioneren.’

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.