Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Jong, H. (2000). Met hulp van Narcissus: Bespreking van: Arnold Uleyn (1999), Ego's en echo's. Opstellen over psychotherapie en religie. KSGV, Nijmegen. ISBN 90-75886-11-x, 126 pagina's, prijs: ƒ 24, 50. Tijdschr. Psychoanal., 6(1):46-47.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(1):46-47

Met hulp van Narcissus: Bespreking van: Arnold Uleyn (1999), Ego's en echo's. Opstellen over psychotherapie en religie. KSGV, Nijmegen. ISBN 90-75886-11-x, 126 pagina's, prijs: ƒ 24, 50

Review by:
Hein de Jong

De aanleiding om het boek Ego's en echo's te gaan lezen, was voor mij de titel van het derde hoofdstuk, Over de moeilijke relatie van psychoanalytici met religieuze zingeving en geloof. Het was vooral uit gemakzucht en nieuwsgierigheid. Ik wilde weten hoe deze moeilijke relatie beschreven zou worden en hoopte dat goed uitgewerkt voorgeschoteld te krijgen.

Uleyn introduceert bijbelse figuren, als de barmhartige Samaritaan die zijn reis onderbrak om een zieke te helpen, terwijl de leviet (lees: een dogmatisch ingestelde priester) doorliep. Volgens de auteur zouden onze sociaal-economische wetgeving, onze rechtsorde en gezondheidszorg zonder het lichtend voorbeeld van de Samaritaan niet zo goed zijn als het nu geval is. Anderzijds zou men de paus de ‘moderne leviet’ kunnen noemen, die met zijn dogmatische verbod op het gebruik van voorbehoed-middelen mede debet is aan miljoenen slacht-offers zonder dat de op joodse, Griekse en christelijke principes gebaseerde westerse cultuur, voorzover ik weet, ook maar enig effectieve druk op de paus uitoefent om zich meer als de barmhartige Samaritaan op te stellen. De schrijver noemt de huidige levieten niet. Het is niet het doel van zijn boek, dat uitleg wil geven over de identiteit van het helpen.

Ten aanzien van de religie is de psychoanalytische beweging eveneens dogmatisch geweest, of is dat nog. Wanneer een patiënt nog gelovig was, lag dat aan een onopgelost vadercomplex. Vrije associaties om de innerlijke werkelijkheid te ontdekken waren kennelijk overbodig.

Uleyn geeft een historisch overzicht van de verschillende houdingen die analytici aangenomen hebben. In de pionierstijd was men én hevig geïnteresseerd in én vijandig ten opzichte van de religie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.