Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Egmond, J. (2000). Secundaire ziektewinst: Een verwarrend begrip. Tijdschr. Psychoanal., 6(2):80-91.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(2):80-91

Secundaire ziektewinst: Een verwarrend begrip

Jacques van Egmond

Onder psychoanalytici staat de inhoud van het begrip ‘secundaire ziektewinst’ niet ter discussie. Echter buiten de analyse heeft de invulling van dit door Freud geïntroduceerde begrip wel verschil van mening opgeleverd en daardoor verschillende accenten gekregen. Dit geeft aanleiding tot conceptuele verwarring.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.