Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Cambien, J. (2000). Klein in Amerika: Bespreking van: Robert Caper (1999), A Mind of One's Own. A Kleinian View of Self and Object. The New Library of Psychoanalysis. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-19912-3, 165 pagina's, prijs: £ 17, 99. Tijdschr. Psychoanal., 6(2):102-104.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(2):102-104

Klein in Amerika: Bespreking van: Robert Caper (1999), A Mind of One's Own. A Kleinian View of Self and Object. The New Library of Psychoanalysis. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-19912-3, 165 pagina's, prijs: £ 17, 99

Review by:
Jan Cambien

Het kleiniaans-bioniaanse paradigma is niet alleen in Londen en in Zuid-Amerika een succes. Het scoort ook hoog in het Californië van de jaren negentig. James Grotstein, Thomas Ogden en de hier besproken Robert Caper zijn drie bekende en invloedrijke Californische psychoanalytische auteurs voor wie het kleiniaanse denken een belangrijker referentiepunt is dan de egopsychologie en/of Kohut.

De verhouding met dit kleiniaanse denken is voor deze drie auteurs echter geheel verschillend. Van Ogden zou men kunnen zeggen dat hij het kleiniaanse paradigma slechts lippendienst bewijst. Ogden gelooft bijvoorbeeld in het funderend belang van de intersubjectieve ruimte. Daarmee zit hij op één lijn met onder meer Winnicott, en staat zijn visie, net als de winnicottiaanse, haaks op die van Klein. Precies zoals Winnicott erkent Ogden het geniale van het kleiniaanse perspectief om het vervolgens om te keren.

Grotstein, die onlangs in België een reeks lezingen gaf, onderschrijft volmondiger de kleiniaanse inzichten, waarin het individuele subject een funderende plaats krijgt toegekend in de creatie van de wereld. Het domein van de psychoanalyse is het intrapsychische en het intersubjectieve is slechts ondergeschikt daaraan. Hoewel Grotstein dus zegt het geheel eens te zijn met de kleiniaanse visie, aarzelt hij anderzijds niet eventueel incompatibele inzichten te gebruiken omwille van de klinische efficiëntie. Grotstein is een grote combinator, die Klein met Winnicott, Lacan, Kohut en Jung verweeft.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.