Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Halberstadt, I. (2000). Een postume verzoening tussen Freud en Klein: Bespreking van: Robert Caper (2000), Immaterial Facts. Freud's Discovery of Psychic Reality and Klein's Development of his Work. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-22084-x, xiv + 161 pagina's, prijs: £15, 99. Tijdschr. Psychoanal., 6(2):104.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(2):104

Een postume verzoening tussen Freud en Klein: Bespreking van: Robert Caper (2000), Immaterial Facts. Freud's Discovery of Psychic Reality and Klein's Development of his Work. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-22084-x, xiv + 161 pagina's, prijs: £15, 99

Review by:
Iki Halberstadt

De ruzies die tien tot vijftien jaar geleden in Amerika nog hevig woedden over ‘Freud of Klein’ zijn voorbij. Waarschijnlijk vooral dankzij het werk van Otto Kernberg.

Daarom kan nu dit kleine, handige en goedkoop uitgegeven leerboekje over Freud en Klein zonder excuus op de markt gebracht worden.

Er staat weinig nieuws in te lezen, maar het geeft een goed overzicht van Freuds ontdekkingen en de manier waarop Melanie Klein zijn werk voortzette. Het uitbouwen van de psychoanalyse geschiedde door haar vooral in de richting van wat is ‘psychische realiteit’ nu eigenlijk?

Terwijl Freud vaak nog aarzelde om al zijn kaarten op de subjectieve werkelijkheid te zetten, had Klein daar geen moeite mee. Is een vrouw gecastreerd of denkt een angstige man alleen maar dat zij dat is, that is the question.

Klein was een kampioen van de onbewuste fantasie (daarin later bijgestaan door Susan Isaacs: The nature and function of phantasy). Zij geloofde altijd al in de overdracht bij kinderen. Paula Heimann en latere kleinianen werkten het begrip tegenoverdracht verder uit en maakten het bruikbaar als instrument van de analyticus.

Tegenwoordig accepteert eigenlijk iedereen in principe deze voortzettingen van Freuds theorie, al valt het in de praktijk nog niet altijd mee om er gebruik van te maken.

Dit boekje over de erfenis van Freud en wat daarna kwam kan ik van harte aanbevelen voor diegenen die een handig overzicht willen lezen. De belangrijkste theoretische en technische punten van de oervader en -moeder van de psychoanalyse, die een slecht huwelijk hadden, worden er alsnog in verenigd.

Dr. H.C. Halberstadt-Freud is vrij gevestigd psycholoog-psychoanalyticus te Amsterdam.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.