Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. Pieters, G. (2000). Psychoanalyse en psychiatrie: een dynamisch duo. Tijdschr. Psychoanal., 6(3):110-112.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(3):110-112

Redactioneel

Psychoanalyse en psychiatrie: een dynamisch duo

Hans Reijzer en Guido Pieters

In november 1998 beraadde de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse zich over het ook in haar kolommen markeren van de millenniumwisseling. Ze wist met zekerheid dat het jaar 2000 eraan kwam, maar wat dat zou betekenen was onbekend. Zouden we onze teksten nog kunnen lezen, zou de verwarming het nog doen, de ijskast, het licht en de waterleiding? Toen was het een reële vrees, nu zijn dat zorgen uit een vorige eeuw, iets vaags en irrationeels uit een ver verleden waarvan de reparatie miljarden heeft gekost. Natuurlijk vroeg de redactie zich ook af of de psychoanalyse het nog zou doen. Vooral in Nederland, waar de financiering ervan is gekoppeld aan allerlei subsidies, wordt de vraag naar de verhouding tussen kosten en baten steeds dringender gesteld. Zou de psychiatrie het kunnen stellen zonder de psychoanalyse of zou ze vastlopen in de trits protocollen, medicatie en cognitieve therapie zoals Vlietstra (1999) het later in een rondschrijven zou noemen? Hoe verhoudt de psychoanalyse zich tot het haar omringende en soms verwerpende veld? Waar is de band tussen psychoanalyse en psychiatrie gebleven? Heeft de alomtegenwoordige DSM-classificatie de psychoanalyse niet van haar geldigheid beroofd? Zijn we al aangekomen in het tijdperk van de ‘postanalytische psychiatrie’, waarnaar de analytisch opgeleide hoogleraar psychiatrie Gersons (2000) verwijst? Op 22 september zal hij een lezing houden met als titel Incest, verkrachting en Oedipuscomplex in het tijdperk van de postanalytische psychiatrie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.