Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Zegerius, L. Waldinger, M.D. (2000). De neurobiologische basis van de psychoanalyse. Tijdschr. Psychoanal., 6(3):156-167.
   

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(3):156-167

De neurobiologische basis van de psychoanalyse

L. Zegerius en M. D. Waldinger

De psychoanalyse heeft ferme neurologische wortels, die echter doorgesneden zijn vanwege de ontoepasbaarheid van neurowetenschappelijke kennis. Mede door haar geïsoleerde positie heeft de psychoanalyse later geen aansluiting gevonden of willen krijgen bij de neurowetenschappen. Er zijn tegenwoordig aanwijzingen dat vele psychoanalytische concepten inderdaad een neurobiologische basis hebben. Het is daarom wenselijk dat psychoanalytici en neurowetenschappers met elkaar gaan samenwerken. De neurowetenschapper Kandel spreekt in dit kader over het de psychoanalyse nieuw leven inblazen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.