Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Hoorde, H. (2000). Psychiatrie en psychoanalyse: Toetsing van een egelstelling. Tijdschr. Psychoanal., 6(3):168-177.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(3):168-177

Psychiatrie en psychoanalyse: Toetsing van een egelstelling1

H. Van Hoorde

Vertrekkend van de hem ooit gestelde vraag of psychiatrie wel bestond, poogt de auteur, uitgaande van de ambachtelijke omschrijving van de psychiatrie in de moderne medische praktijk, tot een definitie van haar klinische veld te komen. Hierbij worden de inzichten van de psychoanalyse als onontbeerlijk voor de definitie aangevoerd. Subjectwording en historiciteit zijn uit het klinische veld van de psychiatrie niet weg te denken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.