Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mokkenstorm, J.K. (2000). Het voordeel van de twijfel: Het divergerende conflict als ontmoetingspunt tussen psychoanalyse en psychiatrie. Tijdschr. Psychoanal., 6(3):178-184.
  

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(3):178-184

Het voordeel van de twijfel: Het divergerende conflict als ontmoetingspunt tussen psychoanalyse en psychiatrie

J. K. Mokkenstorm

Het psychoanalytische divergerende-conflictmodel is goed toepasbaar op een scala aan intrapsychische conflicten waar psychiaters bij hun patiënten vaak mee geconfronteerd worden, in het bijzonder bij ambivalentie tegenover de behandeling. Divergerende conflicten worden gekenmerkt door een typische ‘of-of’ weerstand waardoor de patiënt steeds wisselt tussen de alternatieven, en die rationele en emotionele exploratie van de alternatieven in de weg staat. Bij het hanteren van divergerende conflicten speelt functionele, door de patiënt ervaren, neutraliteit van de behandelaar een voorname rol. Naast toepassing in de psychiatrische praktijk biedt het model aanknopingspunten voor een technische en theoretische dialoog tussen psychiaters en psychoanalytici.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.