Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (2000). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):188-192.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):188-192

Redactioneel

Hans Reijzer

In 1789 riep Lodewijk XVI zijn Staten Generaal bij elkaar. Hun functie was die van raad van advies. Eén derde van de leden bestond uit edelen, één derde uit priesters en één derde uit gemeen volk. De Koning kon de leden ontbieden en hun vergadering ontbinden als hem dat goeddunkte.

De Koning had goede raad nodig, want zijn land was in opstand. De goede raad kwam en beviel maar half en ondertussen begon er een ander proces. De Staten hadden hun autonomie gevonden en begonnen zelf over staatszaken te beslissen. De afloop van het verhaal is bekend. De Bastille werd bestormd. De Franse Revolutie begon en de Koning werd in 1792 onthoofd.

Gewapend met deze achtergrondkennis ging ik naar Parijs om Les Etats Généraux de la Psychanalyse bij te wonen. Die vonden plaats van 8 tot 11 juli 2000. Wij, voetvolk, priesters en edelen van de psychoanalyse, waren bij elkaar geroepen om ons te beraden over toekomst, heden en verleden van de psychoanalyse. De psychoanalyse zelf werd kennelijk gezien als heerser tegen wiens regime kritiek gerechtvaardigd was, opstand vereist was of op zijn minst weerspannigheid. Ze werd daartoe opgedeeld in programmatische partjes: haar praktijk, de overdracht van traditie binnen haar corpus van kennis, haar instituten en haar relatie tot het sociale en politieke universum, de kunst, de literatuur, de filosofie, het recht, de neurowetenschappen, de biologie en de genetica.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.