Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hoxe, M. (2000). Bij nader inzien: verslag van het zeventiende PSU-symposium, 13 mei 2000. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):232-236.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):232-236

Bij nader inzien: verslag van het zeventiende PSU-symposium, 13 mei 2000

Mary Hoxe

De belangstelling voor het zeventiende PSU-symposium was minder groot dan in voorafgaande jaren. Door het grote aanbod van studiedagen lijkt én de spoeling dunner te worden én een symposiummoeheid te ontstaan.

Het was een interessante dag, waarin 's morgens ‘zien en gezien worden’ centraal stond als thema in de ontwikkeling, 's Middags werd een verband gelegd met behandeling en psychopathologie.

In zijn inleiding liet voorzitter J.H. Scheffer aan de hand van beelden van de Amerikaanse schilder Edward Hopper zien, hoe we wat een waarneembare kale werkelijkheid lijkt, onbewust een persoonlijke betekenis geven. Het zien zelf vormt en misvormt de realiteit. Zieners waren dan ook vaak blind, men kan ziende blind zijn en elke therapeut heeft zijn blinde vlekken.

De eerste lezing van mevrouw A. Watillon-Naveau, getiteld Kijk hoe groot ik word!, ging over het belang van het zien en gezien worden in de ontwikkeling van het kleine kind. In de theorieën betreffende de geboorte van het psychisch leven heeft een verschuiving plaatsgevonden van de visie dat de baby voornamelijk bepaald wordt door wat er zich in zijn interne wereld afspeelt naar een grotere betekenis van de intersubjectiviteit: de vroege moeder-kindinteractie. Uit resultaten van recent neurobiologisch onderzoek (Alan Schore) blijkt dat van alle zintuigen het zien de belangrijkste rol speelt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.