Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Filet, B. (2000). English-speaking Weekend Conference, 13-15 oktober 2000. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):236-237.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):236-237

English-speaking Weekend Conference, 13-15 oktober 2000

Bien Filet

100 Jaar Droomduiding was dit jaar het onderwerp van de Engelstalige weekendconferentie die elke twee jaar door de British Psychoanalytical Society in Londen gehouden wordt. Deze conferentie trekt traditioneel vanwege haar theoretische kwaliteit en klinische oriëntatie veel belangstelling van deelnemers uit Europa en ook daarbuiten, met gasten uit Moskou, Praag en Hongarije. Dit jaar waren er bijna vierhonderd deelnemers, waaronder veertien Nederlanders en twee Belgen.

In de openingsvoordracht gaf Ilse Grübrich-Simitis uit Frankfurt, zoals men van haar kan verwachten, een doorwrocht historisch overzicht van de vele tekstrevisies die Freud nog tientallen jaren na de publicatie in 1900 is blijven maken van zijn lievelingsgeesteskind. Zo schrapte hij een volledig essay over occulte waarneming op aandringen van Ernest Jones, omdat hij zich zorgen maakte over de acceptatie van de droomtheorie in medisch-wetenschappelijke kringen. In het geschrapte essay was een aanzet tot het later ontstane concept van de projectieve identificatie te lezen. Freud die zijn banden met de toen vigerende positivistische kennisleer nooit wilde opgeven, maar wel vaak zijn eigen dromen als basismateriaal voor zijn conceptualisering van het onbewuste gebruikte - waarmee hij de grondslag legde voor het begrip ‘psychische realiteit’ - was en bleef gepreoccupeerd met de potentiële conflictbron die het gebruik van dit subjectieve materiaal vormde. Zo vroeg hij ter gelegenheid van een van de internationale psychoanalytische congressen aan alle deelnemers de dromen van kinderen mee te nemen om zich beter met ‘objectief’ materiaal te kunnen documenteren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.