Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Halberstadt-Freud, I. (2000). De psychoanalyticus als autobiograaf: Bespreking van: Susie Orbach (2000), The Impossibility of Sex. Stories of the Intimate Relationship Between Therapist and Patient. Scribner, New York/Londen/Sydney/Singapore. ISBN 0-684-86426-6, 250 pagina's, prijs: $ 24,-. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):240-241.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):240-241

De psychoanalyticus als autobiograaf: Bespreking van: Susie Orbach (2000), The Impossibility of Sex. Stories of the Intimate Relationship Between Therapist and Patient. Scribner, New York/Londen/Sydney/Singapore. ISBN 0-684-86426-6, 250 pagina's, prijs: $ 24,-

Review by:
Iki Halberstadt-Freud

De bespreking van The Impossibility of Sex gebeurt nu eens niet op verzoek, maar is ingegeven door mijn enthousiasme over dit boek, geschreven door een analytica met een literair talent. Susie Orbach bespreekt de dagelijkse praktijk van een analytische psychotherapeut. Over verschil tussen therapie en analyse wordt overigens niet gerept. Het spreekt voor haar vanzelf dat analytisch denken, overdracht en tegenoverdracht centraal staan. Het boek, dat vijf gevalsstudies en een theoretisch nawoord bevat, is ook al in het Nederlands verschenen. Het is blijkbaar populair genoeg voor de leek. Des te verrassender dus dat het mij nieuwe inzichten opleverde. Wat betreft de uitvoerigheid en indringendheid waarmee de techniek beschreven wordt, bevindt Orbach zich op één lijn met auteurs als Ilany Kogan en Joyce McDougall. Zij gaat ver in het blootgeven van gedachten die aan een interventie ten grondslag liggen. Verder dan ik tot nu toe in de psychoanalytische literatuur ben tegengekomen. Haar standpunt is dat, als je zelf als therapeut iets (eindelijk) begrepen hebt, dan de atmosfeer in de kamer onwillekeurig verandert. Orbach worstelt vaak hevig om de gevoelens te interpreteren die een cliënt, bijvoorbeeld een verliefde Casanova, bij haar oproept. Het in de ander overplanten van onbewuste fantasieën of gevoelens is een onbegrepen proces dat ook Orbach niet kan verklaren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.