Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Zegerius, L. Waldinger, M.D. (2000). Reactie op de brief van M. Chayes. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):252.
   

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):252

Reactie op de brief van M. Chayes

L. Zegerius en M. D. Waldinger

Geachte Redactie,

Collega Chayes noemt de namen van de sprekers die hij op 21-23 juli 2000 in Londen heeft gehoord op het symposium Neuroscientific and psychoanalytic perspectives of emotion, waar de International Neuro-Psychoanalysis Society werd opgericht. In ons artikel hebben wij op het historisch belang van deze bijeenkomst gewezen. Er kunnen gemakkelijk meerdere namen toegevoegd worden van wetenschappers die gepubliceerd hebben over de relaties tussen de neurobiologie/neuropsychologie en het psychoanalytisch gedachtegoed, zoals J. LeDoux, A. Galaburda, G. Gabbard, D. Galin, M. Gazzaniga, N. Geschwind, R. Holt, L. Miller, R. Pally, K. Pribram en O. Sacks.

Anders dan Chayes veronderstelt, berust het niet noemen van een aantal namen niet op concurrentiedrang of jaloezie. Door een strenge ruimtebeperking, waar de redactie op pagina 112 van het themanummer op wijst, waren wij gedwongen ons overzicht te beperken. Er moesten daardoor keuzen worden gemaakt. De scotomisatie betrof derhalve de hoeveelheid toegewezen ruimte.

L. Zegerius

M.D. Waldinger

(Auteurs van: De neurobiologische basis van de psychoanalyse, Tijdschrift voor Psychoanalyse 6, p. 156-167.)

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.