Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Block, A. Moyaert, P. (2001). Freuds theorie van de mannelijke homoseksualiteit. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):64-75.
   

(2001). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7(2):64-75

Freuds theorie van de mannelijke homoseksualiteit

Andreas De Block en Paul Moyaert

Freud hanteerde vier verschillende, maar elkaar niet uitsluitende, verklaringsmodellen voor de mannelijke homoseksualiteit. Twee van deze verklaringsmodellen worden in de psychodynamische literatuur meestal veronachtzaamd, hoewel ze kunnen helpen om de klinische problematiek van homoseksualiteit beter te begrijpen. Bovendien maken de vier modellen het mogelijk om subtieler dan gewoonlijk na te denken over de relatie tussen seksuele objectkeuze, seksuele identiteit en oedipale identificatie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.