Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijdt, L. (2001). Het trauma van Oedipus en de identiteit van Antigone: Bespreking van: J. Baneke, A. Ladan, N. Treurniet, M. Visser-Donker (red.) (1998), Trauma en identiteit. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3352-2, 199 pagina's, prijs ƒ: 39,90. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):109-111.

(2001). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7(2):109-111

Boeken

Het trauma van Oedipus en de identiteit van Antigone: Bespreking van: J. Baneke, A. Ladan, N. Treurniet, M. Visser-Donker (red.) (1998), Trauma en identiteit. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3352-2, 199 pagina's, prijs ƒ: 39,90

Review by:
Lut De Rijdt

Trauma en identiteit is een Festschrift voor de zeventigste verjaardag van mevrouw Han Groen-Prakken. Het bevat teksten van negen buitenlandse en vijf Nederlandse auteurs. Aangezien vele thema's Han Groen nauw aan het hart liggen, geeft het boek een mooi beeld van de hedendaagse psychoanalyse. Han Groen is nog volop actief binnen de psychoanalytische beweging: als auteur en als psychoanalytica. Het is een gecomprimeerd boek, met vele, vaak originele en persoonlijke ideeën, zich vertakkend in verschillende richtingen, behalve de lacaniaanse. Het zou onbegonnen werk zijn iedere auteur recht te doen. Ik volg enkele hoofdlijnen.

Niek Treurniet geeft een overzicht van de centrale thema's uit het werk van Han Groen. Deze kunnen samengebracht worden rond twee begrippen: trauma en identiteit. Alle artikelen zijn hier in zekere zin een uitwerking van. Nadenken over traumaverwerking heeft een grote rol gespeeld in het werk van Han Groen. Niet alleen de effecten van het trauma op zich trokken haar aandacht, maar vooral ook de ontwikkelingsinterferenties die het trauma meebrengt, voor de betrokkene zelf, dikwijls ook voor de volgende generatie. Ze is een interessante auteur voor wie met kinderen en adolescenten werkt. Han Groen ziet Oedipus niet alleen als een zwaar mishandeld adoptiekind, maar ook als een politieke figuur. Zoals Joost Baneke stelt, is de getraumatiseerde Oedipus een van de belangrijkste paradigma's in de beschouwingen van de auteurs. In de teksten wordt niet zozeer de nadruk gelegd op het blinde noodlot waaraan de protagonisten onderworpen zijn, als wel op de spanning tussen noodlot en individuele verantwoordelijkheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.