Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Markx, O. (2001). Gemiste kans: Bespreking van: Luis A. Chiozza (1999), Why do we fall ill? The Story hiding in the body. Psychosocial Press/International Universities Press, Madison CT. ISBN 1-887841-18-0, 126 pagina's, prijs $ 27,50. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):111-113.
  

(2001). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7(2):111-113

Gemiste kans: Bespreking van: Luis A. Chiozza (1999), Why do we fall ill? The Story hiding in the body. Psychosocial Press/International Universities Press, Madison CT. ISBN 1-887841-18-0, 126 pagina's, prijs $ 27,50

Review by:
Oscar Markx

Alvorens het in 1999 uitgegeven Why do we fall ill? te lezen, keek ik nieuwsgierig in de literatuurlijst achterin. Deze stemde mij niet hoopvol, aangezien er weinig recente psychoanalytische literatuur is geraadpleegd, en bovendien bevat de lijst nogal veel van de schrijver zelf. Chiozza is oprichter van een stichting die inmiddels naar hem is vernoemd en waar psychoanalytisch onderzoek wordt verricht bij patiënten met organische stoornissen.

Hij is lid van de IPA en heeft meer dan tien boeken geschreven over de betekenis van de verschillende verschijningsvormen van organische stoornissen, bezien vanuit psychoanalytisch perspectief.

De Latijns-Amerikaanse achtergrond van zowel het somatisch als psychoanalytisch denken - Chiozza zelf deed vooral onderzoek in het Weizsaecker Center for Medical Consultations in Buenos Aires - klinkt nadrukkelijk door in het boek. Het bracht mij terug bij een periode waarin ik als consulent werkzaam was bij een sociaal-psychiatrische dienst voor Latijns-Amerikaanse vluchtelingen en samenwerkte met psychoanalytici die zelf ook waren gevlucht. We hadden nogal eens discussies over de psychoanalytische betekenis van lichamelijke kwalen en/of stoornissen, waarbij cultuurverschillen zowel in het psychoanalytisch denken als in de beleving van lichamelijke klachten naar voren kwamen.

Het boek gaat eigenlijk over een knappe, wat ijdele psychoanalyticus, die met behulp van het zogenaamde pathobiografische onderzoek - wat een samenvoegen is van klinische en biografische anamnese - aanknopingpunten zoekt om onbewuste emoties en/of conflicten te benoemen en vervolgens met psychoanalytische psychotherapie te verlichten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.