Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Traversier, T. (2002). Autisme: Bespreking van: Anne Alvarez en Susan Reid (red.) (1999). Autism and Personality - Findings from the Tavistock Autism Workshop. Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-14602-x, 264 pagina's, prijs: £ 18,99. Tijdschr. Psychoanal., 8(3):193-195.
   

(2002). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 8(3):193-195

Autisme: Bespreking van: Anne Alvarez en Susan Reid (red.) (1999). Autism and Personality - Findings from the Tavistock Autism Workshop. Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-14602-x, 264 pagina's, prijs: £ 18,99

Review by:
Trees Traversier

Autism and Personality levert ons een optimistische kijk op de behandeling van kinderen met autisme. Niet zozeer de symptomatologie als wel de persoonlijkheid van het kind met autisme komt aan bod. Vandaar de tweevoudige titel. De auteurs willen het belang van de persoonlijkheid in de ontwikkeling van het ziektebeeld in de verf zetten. Ze hopen aldus te illustreren dat er in elk kind naast het autistische stuk ook intacte, niet autistische stukken van de persoonlijkheid verweven zitten. Elk kind is uniek. Naast de herkenbare autistische trekken moet men ook rekening houden met de ontwikkeling en de eigen persoonlijkheid.

In het hele boek wordt het begrip ‘persoonlijkheid’ gebruikt, doch het blijft wazig als concept en is niet onderbouwd. Voor mij blijft na deze lectuur het begrip persoonlijkheid een omstreden en niet echt bruikbaar concept.

Het

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.