Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (2004). Kennismaking met ‘jungiaanse’ psychoanalyse: Bespreking van: Elphis Christopher en Hester McFarland Solomon (red.) (2003). Contemporary Jungian Clinical Practice. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-88575-975-6, XXIII + 348 pagina’, prijs: £ 22,50. Tijdschr. Psychoanal., 10(2):116-117.

(2004). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10(2):116-117

Kennismaking met ‘jungiaanse’ psychoanalyse: Bespreking van: Elphis Christopher en Hester McFarland Solomon (red.) (2003). Contemporary Jungian Clinical Practice. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-88575-975-6, XXIII + 348 pagina’, prijs: £ 22,50

Review by:
Jef Dehing

Contemporary Jungian Clinical Practice heeft tot doel, aldus de redacteurs, de kwaliteit te illustreren van het klinische werk van de practici die deel uitmaken van de British Association of Psychotherapists (Jungian Section). Men wil ermee bewijzen dat de leden van deze associatie aan strenge eisen beantwoorden op het gebied van de analytische theorie en praktijk. We leven natuurlijk in een tijdperk van evidence-based medicine, en dito psychotherapy, maar als lezer ben ik er niet zo op gesteld om in een scheidsrechtersrol te worden geplaatst. Ik verwacht méér van het boek dat ik in handen heb. De contribuanten zijn in ieder geval geslaagd, cum laude.

Het eerste deel bevat vier bijdragen van opleidingskandidaten. Het zijn degelijke klinischtheoretische werkstukken, die naar mijn gevoel de toelating tot het lidmaatschap ten volle rechtvaardigen. Ze brengen echter weinig nieuws.

In het tweede deel geven zes oudgedienden een verslag over de ‘maalstromen en stagnaties’ die zij bij intensief klinisch werk ondervonden. Ook hier solide opstellen en interessante klinische beschrijvingen, maar weinig inspirerende nieuwe inzichten. Alleen Nathan Field, met zijn bijdrage Psychotherapy as a two-way process (p. 165-181), prikkelde mijn interesse. Zijn titel doet een ‘intersubjectieve benadering’ vermoeden; hij beschrijft therapeutische ervaringen die moeilijk in woorden te vatten zijn. Jung stelde hiervoor de alchemistische term ‘coniunctio’ voor; Marion Milner had het over ‘god-delijke’ ervaringen, waarin het bewustzijn het ganse lichaam doordrenkt; Balint noemde het een ‘harmonische en wederzijds doordringende verwarring’, en Margaret Little sprak over ‘primaire ongedifferentieerdheid’ (p.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.