Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (2004). ‘Jungiaans’, maar niet ‘psychoanalytisch’ Bespreking van: Michael Vannoy Adams (2004). The Fantasy Principle - Psychoanalysis of the Imagination. Hove/New York: Brunner-Rout-ledge. ISBN 1-58391-819-1, xv+252 pagina's, prijs: £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 10(4):238-239.
    

(2004). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10(4):238-239

‘Jungiaans’, maar niet ‘psychoanalytisch’ Bespreking van: Michael Vannoy Adams (2004). The Fantasy Principle - Psychoanalysis of the Imagination. Hove/New York: Brunner-Rout-ledge. ISBN 1-58391-819-1, xv+252 pagina's, prijs: £ 19,99

Review by:
Jef Dehing

Michael Vannoy Adams noemt zichzelf een ‘jungiaans psychoanalyticus’. Op de boekomslag prijkt een cartoon: Jung en Freud broederlijk naast elkaar gezeten, de ene met een pijp, de andere met een kingsize sigaar. En Adams verzucht: hoe mooi zou het geweest zijn als die twee vrienden waren gebleven! Ik weet het zo nog niet… Toch verwacht ik dan een boek waarin de auteur zich beweegt binnen het spanningsveld tussen de twee pioniers; de al te imaginaire uitschieters van Jungs overigens originele vondsten kunnen dan ‘psychoanalytisch’ worden opgevangen, dit wil zeggen aandachtig onderzocht binnen een rigoureus kader en onderzocht op hun symbolische betekenis.

Helaas evacueert Adams al te snel de freudiaanse pool, die hij reduceert tot de opvattingen van vóór de Eerste Wereldoorlog (de periode van het dispuut tussen Freud en Jung). Ook de kleinianen worden gekarikaturiseerd. Enkele hedendaagse freudianen, zoals Fosshage en Eigen (die ik persoonlijk als te onkritisch jungiaans beschouw), vinden genade in zijn ogen, maar voor de rest laat hij uitschijnen dat de psychoanalyse geen enkele historische ontwikkeling kende gedurende de laatste eeuw. Adams pleit voor een psychoanalyse van de verbeelding: het fantasieprincipe moet het realiteitsprincipe onttronen! Fantasie moet dan niet worden begrepen als wensvervulling, maar als een ‘natuurlijke levensuiting, die we hoogstens kunnen verstaan, maar niet corrigeren’; ze is ‘het natuurlijke leven van de psyche, de irrationele creatieve factor ervan’ (Jung 1963, § 1249).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.