Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mous, A. (2005). Onbegrijpend … onbegrepen kind, mentaliseren en kinderpsychotherapie: middagsymposium Psychoanalytische Kern Noord-Brabant en Zeeland. Tijdschr. Psychoanal., 11(1):68-70.
  

(2005). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11(1):68-70

Onbegrijpend … onbegrepen kind, mentaliseren en kinderpsychotherapie: middagsymposium Psychoanalytische Kern Noord-Brabant en Zeeland

Anne Mous

Op vrijdagmiddag 12 november 2004 vond alweer voor de zesde maal het tweejaarlijkse middagsymposium plaats van de Psychoanalytische Kern Noord-Brabant en Zeeland. Dit keer in samenwerking met de Afdeling Kinderen en Jeugdigen van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Er hadden zich honderddertig belangstellenden aangemeld. Helaas bood de kapel van de GGz ‘s-Hertogenbosch slechts plaats aan honderd. Gezien de grote belangstelling is ‘mentaliseren en kinderpsychotherapie’ voor velen een boeiend thema. Na een hartelijk welkomstwoord door de heer Heyne, lid van de Raad van Bestuur van de GGz ‘s-Hertogenbosch, en een kort welkom door Ton van Strien als middagvoorzitter, ging Toine den Hollander, lid van de Kern, als eerste spreker van start. Hij legde in zijn lezing, Mentaliseren: ‘begrepen’ vanuit de gehechtheidstheorie, de verbinding tussen een veilige gehechtheidsrelatie en de ontwikkeling van het vermogen tot mentaliseren bij het jonge kind. Mentaliseren wordt gedefinieerd als het vermogen zichzelf en anderen te kunnen zien, beleven, en begrijpen in termen van psychische toestanden; dat men kan denken en praten over gevoelens, meningen, bedoelingen en wensen als zodanig. Het eigen gedrag en dat van de ander wordt begrijpelijker, beter te voorspellen en het onderscheid tussen schijn en werkelijkheid wordt duidelijker.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.