Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Schalkwijk, F. (2007). Freud terug van niet weggeweest. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):1-2.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):1-2

Redactioneel

Freud terug van niet weggeweest

Frans Schalkwijk

Elk jaar opnieuw vieren we in Nederland de aankomst van Sinterklaas, terwijl je eigenlijk niet hebt gemerkt dat hij weggegaan was. Zo gaat het ook met Freud: 2006 was het Freudjaar, dat in december feestelijk is afgesloten. De vele activiteiten die in dat kader plaatsvonden, worden door ondergetekende uitgebreid verslagen. Wie in dit nummer de artikelen, recensies, verslagen en het essay Vieze moppen doorleest, krijgt echter de indruk dat de psychoanalytische ‹Sinterklaas› helemaal niet is vertrokken. Het is een en al Freud wat de klok slaat.

De drie artikelen in dit nummer werden als voordrachten gepresenteerd op het symposium Psychoanalyse en antropologie in debat over religie, dat op 10 november 2006 door de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te Groningen werd georganiseerd. In deze bijdragen vormt ‹toegepaste psychoanalyse› het theoretisch kader waarmee antropologische verschijnselen als familieverbanden, religie of cultuurontwikkeling worden beschreven.

Herman Westerink werkt het symposiumthema uit door Freuds ideeën over de relatie tussen religie en mythologie te onderzoeken. Creatief en inhoudelijk verdiepend is dat hij diens werken De Mozes van Michelangelo, De verovering van het vuur, Totem en taboe en De man Mozes en de monotheïstische religie in verband brengt met werk van collegae als Karl Abraham, Otto Rank en Theodor Reik over hetzelfde onderwerp. Net zoals Freudbiograaf Peter Gay over Freud spreekt als over de ‹goddeloze jood›, laat Westerink zien hoe Freud worstelt met de joodse religie en haar mythische wortels.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.