Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Sontrop, M. (2007). Kleine Hans: nog steeds inspirerend? Verslag van: Kleine Hans is 100 jaar! — Psychoanalytische psychotherapie in de eenentwintigste eeuw [Amersfoort, 3 november 2006]. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):61-62.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):61-62

Kleine Hans: nog steeds inspirerend? Verslag van: Kleine Hans is 100 jaar! — Psychoanalytische psychotherapie in de eenentwintigste eeuw [Amersfoort, 3 november 2006]

Marijke Sontrop

De psychoanalytische verenigingen in Nederland hebben in 2006 uitgebreid stilgestaan bij het feit dat Freud honderdvijftig jaargeleden geboren werd. De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie deed dat door de theorie en praktijk van de psychoanalytische psychotherapie door de tijd heen te bezien aan de hand van de klassieke en beroemde ziektegeschiedenis van ‹kleine Hans›. Kleine Hans kwam honderd jaar geleden bij Freud in behandeling: wat zien we als we met de blik van nu naar de historische casus kijken, en wat zouden we nu anders doen?

Allereerst gaf dagvoorzitter Dini Hoenink een kort overzicht van de casus. Kleine Hans werd niet persoonlijk door Freud behandeld. Freud zag hem slechts eenmaal. De behandeling verliep via de uitgebreide verslagen die de vader van de kleine Hans, vriend en aanhanger van Freud, maakte van de observaties door hem en zijn vrouw en van de gesprekken met Hans die tussen drieëneenhalf en vijf jaar oud was in deze periode. In de loop van de behandeling ontwikkelde kleine Hans een straatfobie: hij was bang op straat door een vallend paard gebeten te worden. Deze fobie werd door Freud genezen via instructies aan de vader van Hans, zoals het advies Hans seksuele voorlichting te geven. De casus wordt als een basis beschouwd van Freuds theorie over het oedipuscomplex. In een verrassende lezing deed Eddy de Klerk verslag van historisch onderzoek rond de persoon van kleine Hans en diens ouders. Hij vertelde over zijn eigen onderzoek en vatte al eerder verzamelde gegevens samen, afkomstig van familieleden en andere bronnen, zoals de muziekwereld, waarin kleine Hans in zijn volwassen leven als operaregisseur werkzaam was.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.