Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Klerk, E. (2007). Maciejewski: Minna en Mozes: Bespreking van: Franz Maciejewski (2006). Der Moses des Sigmund Freud — Ein unheimlicher Bruder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978 3 525 45374 2, 221 pp., € 29,90. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):65-68.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):65-68

Boeken

Maciejewski: Minna en Mozes: Bespreking van: Franz Maciejewski (2006). Der Moses des Sigmund Freud — Ein unheimlicher Bruder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978 3 525 45374 2, 221 pp., € 29,90

Review by:
Eddy De Klerk

Van tijd tot tijd zorgt de psychoanalytische auteur Franz Maciejewski voor opschudding. Zo publiceerde hij in de Frankfurter Rundschau van 28 september 2006 bewijs dat Freud en zijn schoonzuster Minna Bernays een verhouding hadden. Tijdens hun eerste gemeenschappelijke reis verbleven Sigmund en Minna drie dagen in het stadje Maloja, in hotel Schweizerhaus. Op 13 augustus 1898 vermeldt het gastenboek van het hotel bij nummer 11, een tweepersoonskamer, in Freuds handschrift: ‹Dr Sigm Freud u Frau / Wien›. De datum stemt overeen met die op een briefkaart die Freud daarvandaan aan zijn vrouw Martha stuurde. Het bericht werd door de International Herald Tribune — Europe van 24 december 2006 overgenomen nadat men de gegevens bij de hotelier gecheckt had (http://www.iht.com/articles/2006/12/24/europe/web.1224freud.php). Op 13/14 januari 2007 plaatste NRC Handelsblad het bericht onder het kopje ‹Dr. Sigmund Freud reed scheve schaats› en een foto van — ironisch genoeg—een al zeer oude Freud met als bijschrift ‹Hard bewijs: Freud pleegde overspel›. Maar hoe hard is het bewijs? Zou men niet beter kunnen spreken van een belangrijke aanwijzing? Hoe dan ook, de Freudbiograaf Peter Gay, die altijd sceptisch geweest was over een verhouding tussen Sigmund en Minna, zei nu tegen de International Herald Tribune dat hij zijn mening zou moeten herzien. Tot nog toe deden de meeste ‹serieuze› Freudbiografen elke aanwijzing in de richting van een verhouding tussen Sigmund en Minna af als Freud-bashing en stelden mensen die zoiets beweerden (o.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.