Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vermote, R. (2007). Een begeleiding bij het lezen van Bion: Bespreking van: Paulo Cesar Sandler (2005). The language of Bion — A dictionary of concepts. Londen: Karnac. ISBN 978 185575 366 2, 853 pp., £45,-. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):70-71.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):70-71

Een begeleiding bij het lezen van Bion: Bespreking van: Paulo Cesar Sandler (2005). The language of Bion — A dictionary of concepts. Londen: Karnac. ISBN 978 185575 366 2, 853 pp., £45,-

Review by:
Rudi Vermote

The language of Bion biedt verschillende conceptuele ingangspoorten tot het werk van Bion en is in die zin vergelijkbaar met de klassieke Vocabulaire de la psychanalyse van Laplanche en Pontalis (1967) en met Language of Winnicott van Abram (1996). Het is een erg lijvig boek omdat de auteur niet alleen refereert naar Bion, maar telkens Bion zelf aan het woord laat en soms bladzijdenlange citaten geeft. Het is dus bij wijze van spreken een boek vol knipsels uit het werk van Bion, maar aan elkaar gezet vanuit een conceptuele benadering. Sandler kent het werk van Bion goed, hij vertaalde het grotendeels in het Portugees. Hij benadert het werk met veel respect en nauwgezetheid. Toch komt het geheel rommelig over. De auteur labelde veel woorden als ‹concept›. Bijvoorbeeld onder p: pain, paramnesia, parasitic, penis, penumbra of associations enzovoort, om een aantal opeenvolgende concepten te noemen. Niet allemaal woorden waar men spontaan onder zal gaan zoeken. Mijns inziens had de auteur beter enkele grote concepten als ingangspoort kunnen gebruiken, zoals Hinshelwood (1989) in zijn Dictionary of kleinian thought doet. Ondanks het grote aantal concepten ontbreekt er een lijst, zodat de lezer geen referentiepunt heeft in de doolhof. Daarenboven zijn er door deze werkwijze veel herhalingen. Hoewel het een verzorgd boek is, is de lay-out zo dat de concepten niet vanzelf in het oog springen tussen het vele knip- en plakwerk.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.