Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2007). Van Bion tot Ferro: Bespreking van: Antonino Ferro (1999). The bi-personal field — Experiences in child analysis. The New Library of Psychoanalysis, 38. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 21180 2, 210 pp., £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):71-73.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):71-73

Van Bion tot Ferro: Bespreking van: Antonino Ferro (1999). The bi-personal field — Experiences in child analysis. The New Library of Psychoanalysis, 38. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 21180 2, 210 pp., £ 19,99

Review by:
Marc Hebbrecht

In eerdere recensies heb ik de figuur van Antonino Ferro en zijn theorie over de analytische techniek beknopt voorgesteld (Hebbrecht 2002, 2005). Zijn betekenis voor de huidige psychoanalyse lijkt me zo groot dat ik niet kon weerstaan zijn eerste boek, dat in het Italiaans reeds in 1992 verscheen maar pas in 1999 in het Engels is vertaald, ook te bespreken. Het is niet mijn bedoeling te herhalen wat in de vorige recensies staat; wel wil ik enkele ideeën aanstippen die in de andere boeken minder prominent zijn.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.