Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mettrop, I. (2007). Psychoanalyse in ontwikkeling: Bespreking van: Mark Kinet & Luc Moyson (2005). Grootse patiënten, kleine therapeuten — Narcisme en psychotherapie, Psychoanalytisch Actueel nr. 1. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 1736 3, 100 pp., € 15,40,Mark Kinet & Rudi Vermote (2005). Mentalisatie, Psychoanalytisch Actueel nr. 2. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 1740 0, 132 pp. € 18,90. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):73-76.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):73-76

Psychoanalyse in ontwikkeling: Bespreking van: Mark Kinet & Luc Moyson (2005). Grootse patiënten, kleine therapeuten — Narcisme en psychotherapie, Psychoanalytisch Actueel nr. 1. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 1736 3, 100 pp., € 15,40,Mark Kinet & Rudi Vermote (2005). Mentalisatie, Psychoanalytisch Actueel nr. 2. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 1740 0, 132 pp. € 18,90

Review by:
Irene Mettrop

Vorig jaar verschenen kort na elkaar de eerste twee delen van de nieuwe reeks Psychoanalytisch Actueel, die zich tot doel stelt als forum te dienen om recente toepassingen van het psychoanalytische gedachtegoed met hun multiculturaliteit en hun technische diversiteit onder de aandacht te brengen.

De inleiding van Grootse patiënten, kleine therapeuten — Narcisme en psychotherapie wordt verzorgd door Kinet. Na een poëtische introductie geeft hij een helder overzicht van de theorievorming vanaf Freud tot in het heden. Op deze wijze zorgt Kinet voor een goede opfrisser voor de lezer, alvorens deze zich naar de volgende hoofdstukken begeeft.

Cambien

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.