Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Kroon, J. (2007). Koning Oedipus van zijn troon gestoten? Bespreking van: Philippe Van Haute & Paul Verhaeghe (2006). Voorbij Oedipus? Twee psychoanalytische verhandelingen over het Oedipuscomplex. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 153 3, 140 pp., € 21,50. Tijdschr. Psychoanal., 13(1):76-77.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(1):76-77

Koning Oedipus van zijn troon gestoten? Bespreking van: Philippe Van Haute & Paul Verhaeghe (2006). Voorbij Oedipus? Twee psychoanalytische verhandelingen over het Oedipuscomplex. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 153 3, 140 pp., € 21,50

Review by:
Jos De Kroon

Bestaat het oedipuscomplex wel? Is het een universeel verschijnsel? Is het oedipuscomplex biologisch bepaald? Is er na Freud nog wel ruimte voor het oedipuscomplex? Kortom: leeft koning Oedipus nog wel of is hij alleen maar van zijn troon gestoten? Vragen die binnen de psychoanalytische wereld actueel zijn en daarbuiten ook wel leven. In de serie Vragen aan Freud bespreken twee Vlaamse psychoanalytici het oedipuscomplex zoals dat zich in zijn honderdjarig bestaan heeft ontwikkeld tot op de dag van vandaag. Volgens de achterflap van dit boek zou de status van het oedipuscomplex samenhangen met een al of niet blijvend belang van de psychoanalyse in onze cultuur. Er hangt dus veel van af.

Parallel aan de discussie over het oedipuscomplex loopt het nurture-naturedebat, dat op scherp wordt gezet door het onderzoek bij ‹wolfskinderen›, zoals l'enfant sauvage d'Aveyron en het meer recente geval van het meisje Genie uit Los Angeles, dat op veertienjarige leeftijd in aanraking kwam met hulpverlenende instanties, nadat zij twaalf jaar van haar leven had doorgebracht in een kelder, vastgebonden aan een stoel. Zij was door haar waarschijnlijk schizofrene vader opgesloten en kreeg van hem water en voedsel maar hij sprak geen woord met haar; af en toe liet hij alleen maar wat gegrom horen. Genie gedroeg zich bij haar vondst als een zeer in zichzelf gekeerd meisje dat geen woord sprak. De wetenschappers lieten alle mogelijke tests en onderzoeken op haar los. Deze onderzoekingen stonden in het teken van het nurture-naturedebat.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.